ROCK ARM & BOOM

  • ROCK ARM&BOOM

    ROCK ARM & BOOM

    זרוע ובום של סלעי בונובו עם כוח חפירה חזק יותר בשימוש נרחב בכרייה, בבניית כבישים, בבניית דיור, בבניית קרקע קפואה ובסוגים אחרים של פרויקטים. קל לשבור את רצפת האדמה והמלט הקשה במיוחד, יעילה יותר ממה שמפסק פטיש יכול לעשות בפרט. תנאי עבודה .